Múzeá a galérie

24. januára 2018
Danubiana1

Danubiana Bratislava

Necelých 15 kilometrov južne od centra Bratislavy na cípe polostrova v strede mohutného toku Dunaja bolo 9. septembra 2000 otvorené jedno z najmladších európskych múzeí moderného […]
24. januára 2018
Muzeum_Majstra_Pavla_v

Dom Majstra Pavla Levoča (Spišské múzeum)

V Levoči sa nachádza aj múzeum v Dome Majstra Pavla z Levoče, ktorý sa zaraďuje medzi vrcholných gotických umelcov. V okolí Levoče po sebe zanechal množstvo […]
24. januára 2018
Galeria_umelcov_Spisa_s

Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

Galéria umelcov Spiša – už názov napovedá, aké je zameranie tejto galérie. Galéria umelcov Spiša predstavuje diela autorov z regiónu Spiša od druhej polovice 19. storočia […]
24. januára 2018
skanzen00(1)

Ľubovniansky skanzen

Skanzen prezentuje súbor stavieb ľudovej architektúry – obytné domy, hospodárske stavby, sezónne poľné obydlia, technické pamiatky, ktoré boli do areálu premiestnené z horného Spiša a Šariša. […]
24. januára 2018
Malokarpatske_muzeum1

Malokarpatské múzeum Pezinok

Po dvoch rokoch rekonštrukčných prác je Malokarpatské múzeum v Pezinku od 18.novembra 2008 opäť otvorené pre verejnosť. Za využitia financií z fondov EÚ a zriaďovateľa múzea, […]
24. januára 2018
Letecke_muzeum_s

Múzeum letectva Košice

Letecké múzeum v Košiciach dokumentuje vývoj leteckej techniky od roku 1943. Nachádza sa v areáli letiska, kde pre Letecké múzeum poskytla hangáre Vojenská letecká akadémia generála […]
24. januára 2018
andy_warhol

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa prezentuje troma stálymi expozíciami diel Andyho Warhola, vzácnych artefaktov o pôvode umelca získané alebo zapožičané od pozostalých a […]
24. januára 2018
Muzeum_praveku

Múzeum praveku Slovenska

Bojnice sú označované za prakolísku obyvateľov Slovenska a patria k jeho najvýznamnejším paleolitickým náleziskám, dosahujúcim európsky rozmer. Na lokalitách, kde žil neandertálsky pračlovek, sa našlo niekoľko […]
24. januára 2018
Muzeum_slovenskej_dediny_s

Múzeum slovenskej dediny

Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia tohto múzea podáva obraz tradičného bývania a spôsobu života obyvateľov v oblastí severozápadného Slovenska […]
Slovenčina